پروژه های اجرا شده

پروژه های اجرا شده

برخی از کارخانجات استفاده کننده از خدمات شرکت اتوماسیون صدستون:

 1. شرکت مجتمع کشت و صنعت کارون
 2. شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا
 3. شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
 4. شرکت خمیر مایه چهار محال
 5. شرکت خمیر مایه خوزستان
 6. شرکت قند شهد خوی
 7. شرکت قند ارومیه
 8. شرکت قند پیرانشهر
 9. شرکت قند هکمتان
 10. شرکت قند بیستون
 11. شرکت قند خاورمیانه
 12. شرکت قند لرستان
 13. شرکت قند مرودشت
 14. شرکت قند نقش جهان
 15. شرکت قند اقلید
 16. شرکت قند یاسوج
 17. شرکت قند نوراباد ممسنی
 18. شرکت قند اهواز
 19. شرکت قند قزوین
 20. شرکت قند پارس
 21. شرکت قند کوار
 22. شرکت تصفیه شکر تهران
 23. شرکت قند چهارمحال
 24. کارخانه قند ایمشلی
 25. شرکت قند چناران
 26. کشت و صنعت جوین
 27. شرکت قند تربت حیدریه
 28. شرکت ماشین سازی ارس ماشین
 29. شرکت پرس سازی نجفی
 30. شرکت همگام خودرو
 31. شرکت داروسازی کیمیدارو
 32. صنایع بستنی شمس
 33. صنایع بستنی نیک
 34. شرکت فرمهای تجاری ایران
 35. صنایع نورد راد
 36. شرکت ماشین سازی ارس
 37. شرکت چاپ نگارین
 38. شرکت کشت و صنعت گلستان دزفول
 39. شرکت دوده صنعتی ایران
 40. شرکت تندیس

و بسیاری از صنایع و کارخانجات دیگر در سطح کشور

1276071 380
3
IMG 20190623 WA0016
IMG 20190723 WA0015
09