خدمات ما

fani3

صد ستون مجموعه مشاوره ، طراحی و اجرا

بیش از دو دهه اندوخته فنی و تجربه مستمر شرکت اتوماسیون صد ستون در اجرای کامل و بی عیب و نقص سیستم های کنترل استاندارد شده در سطح کشور موجب پیدایش تخصصهای فنی گوناگون در این مجموعه بوده است هم اکنون این شرکت دانش فنی مورد نیاز جهت اجرای کامل پروژه های کنترلی از سطح طراحی تا بهره برداری را در اختیار داشته و توانایی پیاده سازی مراکز کنترل پیشرفته و بروز جهت کنترل پروسه های تولیدی صنایع غذایی و تبدیلی و معدنی را خواهد داشت . 

این موضوع خصوصا در پروژهای کنترلی اجرا شده در سطح کارخانجات مواد غذایی و قند بسیار چشم نواز بوده است