شرکت اتوماسیون صد ستون در یک نگاه
شرکت اتوماسیون صدستون توسط جمعی از متخصصین علوم کنترل و ابزار دقیق تاسیس گردیده است ، طراحی و بهینه سازی سیستم های کنترلی و همچنین تهیه کلیه قطعات ابزار دقیق و کنترلی مورد نیاز در صنایع مختلف جزء اهداف اصلی این شرکت در ابتدای امر بوده است .

در این راستا استفاده از تکنولوژی و فناوری روز دنیا از برند های صاحب نام داخلی ، اروپایی ، آمریکایی مد نظر بوده است .

   
 
با توجه به نیاز پروژه های اتوماسیون های صنعتی به فناوری های گوناگون و علوم مختلف سعی و کوشش این شرکت جمع آوری تخصص های گوناگون مورد نیاز در اجرای کامل و یکپارچه سیستم های مکانیزسیون بوده است که با توجه به دانش متخصصین این شرکت در علوم مختلف از جمله :
کنترل و مانیتورینگ ( PLC ، DCS ، SCADA ) اپتیک و لیزر ، ابزار دقیق و کالیبراسیون ، شیر های کنترلی و سیستم های پونوماتیک ، ساخت و مونتاژ MCC این امر برآورده گردیده است .


                 

هم اکنون شرکت اتوماسیون صد ستون با اتکاء به دانش فنی متخصصین خود و همچنین فن آوری روز دنیا توانایی طراحی ، راه اندازی و تهیه کل قطعات ، مانیتورینگ ،ابزار دقیق ، الکتریکال ، شیر آلات کنترلی و سیستم های پنوماتیکی را بصورت یکپارچه ( PLC ؛ DCS ) مورد نیاز در سیستم های کنترلی دارا بوده که این موضوع متضمن اجرای اصولی و سریع پروژه های بیشماری در سطح صنایع قندوشکر وپتروشیمی و سیمان در سطح کشور بوده است .