شرکت اتوماسیون صد ستون در خصوص نصب و راه اندازی و نوسازی سیستم های الکتریکی (PLC – DRIVE) و کنترلی ماشین آلات و پروسه های قند و شکر در سطح کشور فعالیت مینماید.
درسنوات گذشته بیش از 34 سانترفیوژ بازسازی شده توسط این شرکت در خط سرویس کارخانجات قندکشور قرارداشته که عملکرد سیستم های یاد شده در سطح این کارخانجات کاملا رضایت بخش ، مطمئن و بدون توقف گزارش شده است.
لیست برخی از کارخانجات مذکور به شرح زیر است :

شرکت قند مرودشت 3 دستگاه سانترفیوژ Broudbent تاریخ راه اندازی 1383
شرکت قند بیستون 2 دستگاه سانترفیوژ salzgitter تاریخ راه اندازی 1384
شرکت قند چناران 2 دستگاه سانترفیوژ S+L تاریخ راه اندازی 1385
شرکت قند یاسوج 4 دستگاه سانترفیوژ ACEC تاریخ راه اندازی 1386
شرکت قند جوین 2 دستگاه سانترفیوژ HINZ –UC تاریخ راه اندازی 1388
شرکت قند قزوین 1 دستگاه سانترفیوژ Krupp تاریخ راه اندازی 1389
شرکت قند یاسوج 1 دستگاه سانترفیوژ SangerHause تاریخ راه اندازی 1389
شرکت قند ممسنی 2 دستگاه سانترفیوژ ACEC تاریخ راه اندازی 1390
شرکت قند چهار محال 1 دستگاه سانترفیوژ BUCKA – WOLF تاریخ راه اندازی 1390
شرکت قند یاسوج 2 دستگاه سانترفیوژ ACEC تاریخ راه اندازی 1391
شرکت قند خوی 1 دستگاه سانترفیوژ FCB تاریخ راه اندازی 1392
شرکت قند مرودشت 3 دستگاه سانترفیوژ BMA تاریخ راه اندازی 1393
شرکت قند کوار 2 دستگاه سانترفیوژ Broudbent تاریخ راه اندازی 1394
شرکت قند بیستون 3 دستگاه سانترفیوژ salzgitter تاریخ راه اندازی 1393
شرکت قند هگمتان 1 دستگاه سانترفیوژ BMA تاریخ راه اندازی 1393
شرکت قند مرودشت 1 دستگاه سانترفیوژ Broudbent تاریخ راه اندازی 1394
شرکت قند بیستون 2 دستگاه سانترفیوژ salzgitter تاریخ راه اندازی 1395
شرکت قند خوی 1 دستگاه سانترفیوژ FCB تاریخ راه اندازی 1395


شایان ذکر است که برخی از مشخصات این سیستم ها به شرح زیر است :
1- مجهز به  PLC های ساخت شرکت  SIEMENS  آلمان
2- مجهز به مانیتور اشاره ای به زبان فارسی جهت عیب یابی اتوماتیک و اعمال تنظیمات
3- ایزولاسیون کامل همه ورودی ها و خروجی ها
4- اسکلت استاندارد با IP54
5- کاملا سازگار با درایور های ریجنیتیو از کمپانی های ABB( ACS800/17) – SIEMENS- GEFRAN ,…….
6- نرم افزار استانداراد با رعایت کامل مسائل ایمنی و اپراتوری
7- 2 سال گارانتی بدون قید و شرط