شرکت اتوماسیون صد ستون قطعات مورد نیاز خود را از کمپانی های معتبر اروپایی و آمریکایی به شرح زیر تهیه می نماید:
تهیه قطعات ابزار دقیق و ادوات سنجش
ROSEMOUNT(USA) . E+H(GER) . ABB . SIEMENS
KROHNE . YOKOGAWA . POLYMETRON
                                              

                                                                                              
         
  
                                

تهیه کنترل ولو و سیستم های پنوماتیکی
FISHER . NELES (JAMESBURY) . MASONEILAN .HONEYWELL. SAMSON . ECKARDT . FESTO . SMC