شرکت اتوماسیون صد ستون با بهرگیری از تجربیات متخصصین خود در امور کنترل و بهینه سازی پروسه های مواد غذایی و صنایع پتروشیمی و شیمیایی
بعنوان یکی از شرکت های فعال و برخوردار از تکنولوژی روز در امور طراحی و مهندسی و اجرای سیستم های کنترل و ابزار دقیق در سطح کارخانجات کشور ، افتخار دارد تا در موارد زیر طراح و مجری و بهینه ساز پروسه های کنترلی در سطح کشور باشد :

1. طراحی ، بهینه سازی و اصلاح سیستم های کنترل و مانیتورینگ پروسه های مواد غذایی ، شیمیایی و پتروشیمی
2. طراحی ، بهینه سازی و اصلاح سیستم های ابزار دقیق شامل اندازه گیری و کنترل انواع پارامترهای شیمیایی و فیزیکی
3. طراحی ، بهینه سازی ، اصلاح و کالیبراسیون انواع شیر الات کنترلی و سیستم های کنترل اضطراری فشار و دبی خط
4. طراحی ، بهینه سازی انواع سیستم های کنترلی مبتنی بر PLC و DCS