وظیفه اصلی این گروه طراحی ، نصب و راه اندازی سیستم های مکانیزاسیون و ابزار دقیق و سیستم های کنترل محلی و مرکزی (DCS ، PLC ) جهت مکانیزاسیون ماشین آلات و خطوط تولید کارخانجات مختلف می باشد .
این گروه مشاور و مجری صنایع مختلف در نصب و راه اندازی خطوط تولید جدید و اجرای طرح های توسعه و نوسازی و تغییر سیستم ماشین آلات و خطوط تولید از سیستم های قدیمی تر به سیستم های کنترل روز ( DCS ، PLC ) خواهند بود .
به طور کلی این گروه شامل زیر گروه های تخصصی زیر است :
  • ابزار دقیق
  • کنترل و مانیتورینگ
  • ( DCS ، PLC )
  • سیستم های صرفه جویی در انرژی و انرژی های نو
  • لیزر و اپتیک
  • برق و الکترونیک صنعتی و درایو